👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

214

حجم

102/918 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد خشونت علیه زنان با عنوان بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری از آن می باشد.پایان نامه عوامل موثر بر خشونت زنان دارای 5 فصل می باشد که در فهرست بصورت کامل آورده شده اند.خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت‌آميز مبتني بر جنسيت است كه سبب بروز يا احتمال بروز آسيب‌هاي جسماني ، جنسي ، رواني يا رنج و آزار زنان ، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي ، محروميت‌هاي اجباري يا اختياري در شرايط خاص از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي مي‌گردد.

جهت مبارزه با خشونت عليه زنان در سطح بين‌المللي تاكنون اقداماتي صورت گرفته  است. سازمان ملل متحد از ابتداي تأسيس مبارزه با همه اشكال خشونت عليه زنان را به عنوان هدفي مهم در راه دستيابي به بهبود وضعيت زنان مورد توجه قرار داده است و در كنفرانس‌هايي كه اين سازمان درباره زنان برگزار كرده يكي از مسائل مهمي كه همواره به آن توجه شده خشونت عليه زنان و دستيابي به راه كارهايي جهت مقابله با اين معضل در جهان بوده است.

در  اين راستا ، كميسيون مقام زن ، سازمان ملل متحد در جهت مبارزه با خشونت عليه زنان تلاش‌هايي را انجام داده كه از جمله اعلاميه رفع خشونت عليه زنان است كه در واقع مي‌توان گفت اين اعلاميه نخستين سند بين‌المللي است، كه به طور خاص مبارزه با خشونت عليه زنان را هدف قرار داده است و توسط مجمع عمومي ملل متحد طي قطع‌نامه 104/48 در 20 سپتامبر 1993 در يك مقدمه و شش ماده مورد تصويب قرار گرفته است. در واقع اين اعلاميه مي‌پذيرد كه خشونت عليه زنان نقض حقوق بشر و شكلي از تبعيض عليه زنان است. 

فهرست مطالب

چكيده    1

مقدمه    2

فصل اول: كليات تحقيق     4

1-1- بيان مسئله    5

1-2- اهميت موضوع و ضرورت تحقيق    7

1-3- اهداف تحقيق    9

1-3-1- هدف اصلي    9

1-3-2- هدف فرعي    9

1-4- سؤالات تحقيق    10

1-4-1- سوال اصلي    10

1-4-2- سوال  فرعي    10

1-5- فرضیه های  تحقيق    11

1-5-1- فرضیه  اصلي    11

1-5-2- فرضیه   فرعي    11

1-6- تعاريف مفاهيم    12

1-7- روش تحقيق    13

1-8- پيشينه تحقيق    14

1-8-1- پيشينه خارجي    14

1-8-2- پيشينه داخلي    19

1-8-3- جمع بندي از پيشينه تحقيقات    24

فصل دوم: مباني و چارچوب نظري تحقيق    26

2-1- مروري بر مباني نظري    27

2-2-  ساختار خانواده در ایران و جهان    31

2-2-1- ساختار خانواده در گذشته    32

2-2-1-1- خانواده گسترده    33

2-2-1-1-1-  ويژگي‌هاي خانواده گسترده    35

2-2-1-2- خانواده هسته اي    36

2-2-1-2-1- ويژگي‌هاي خانواده هسته اي    37

2-2-2- سير تحول خانواده و موقعيت زن در ايران    38

2-2-3- تغييرنقش  مردان در خانواده    38

2-2-4- تغيير نقش زنان در خانواده    39

2-2-5- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ايران    40

2-3-  عوامل ايجاد خشونت    44

2-3-1- علل اقتصادي    44

2-3-2-  عوامل فرهنگي    47

2-3-3-  رسانه هاي جمعي    47

2-4- خشونت خانگي در ايران    49

2-4-1- روابط زن و مرد از گذشته تاكنون    49

2-4-2- خشونت خانگي عليه زنان    50

2-4-3- ويژگي هاي شخصيتي زنان خشونت ديده    51

2-4-4- ويژگي هاي شخصيتي مردان خشن    51

2-5- انواع خشونت عليه زنان    53

2-5-1- خشونت رواني    53

2-5-2- خشونت جسمي    54

2-5-3- خشونت جنسي    54

2-5-4- خشونت اقتصادي    54

2-6- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان    55

2-6-1- اثرات كوتاه مدت    55

2-6-1-1- آسيب جسماني زن    55

2-6-1-2- آسيب روحي و عاطفي    56

2-6-1-3- لطمه روحي كودكان    56

2-6-2- اثرات بلند مدت    57

2-6-2-1- آسيب شديد روحي و ماندگاري استرس و ترس در زنان    57

2-6-2-2- عدم مشاركت در امور اجتماعي    58

2-6-2-3- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسي    58

2-7- حوزه هاي خشونت عليه زنان    60

2-7-1- حوزه خصوصي     60

2-7-1-1-  در خانه پدر     60

2-7-1-2-   در خانه شوهر     60

2-7-2-  حوزه عمومي    61

2-7-2-1- آداب و رسوم    61

2-7-2-2- فرهنگ شفاهي و كتبي    61

2-7-2-3- سنت ها :    61

2-8- چارچوب نظري پژوهش    62

2-8-1-  نظریه های خشونت    62

2-8-1-1-  جنبه زيستي    62

2-8-1-2-عوامل روان شناختي و شخصيتي    62

2-8-1-3- نظريه خشونت ذاتي    64

2-8-1-4- نظريه  محروميت – تهاجم    65

2-8-1-5-نظريه نيازهاي انساني    66

2-8-1-6-  نظريه تحريك    66

2-8-1-7-  ويژگي هاي شخصيتي    67

2-8-1-8- ناكامي    68

2-8-1-9- ضعف اخلاقي    68

2-8-1-10-  اعتياد  و مصرف مواد مخدر    69

2-8-2-  ‌رويكرد روانشناسي اجتماعي    69

2-8-2-1- نظريه يادگيري اجتماعي    69

2-8-2-2- نظريه مبادله    71

2-8-2-3-  نظريه منابع    71

2-8-2-4- نظريه كنترل اجتماعي    71

2-8-3- رويكرد جامعه شناختي    72

2-8-3-1- تالكوت پارسنز(نظريه كاركردگرايي)    72

2-8-3-2- رنه كونيگ    74

2-8-3-3- هلموت شلسكي    79

2-8-3-4- فردريك انگلس    82

2-8-3-5- ماكس هوركهايمر    84

2-8-3-6- نظريه فمينيستي    87

فصل سوم: راهكارهاي پيشگيري از خشونت     93

مبحث اول : پيشگيري    94

3-1-1- مفهوم پيش گيري از جرم    94

3-1-2 - پيش گيري وضعي و پيش گيري اجتماعي    94

3-1-3-  پيشگيري  اوليه ، ثانويه و ثالث    96

مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان    98

3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی    98

3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار    104

3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سياست جنايي اجرايي)    107

3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی    108

3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن    109

3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت    111

مبحث سوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنان    113

3-3-1- تقويت اطلاعات آماري و ارتقاي افكار عمومي    114

3-3-2- ايجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران    116

3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی    117

3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت    117

3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود    118

3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان    118

3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت    118

مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن    120

3-4-1- راهكارهاي عدالت کیفری    121

3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی    121

3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق    123

3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن    126

3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین    129

3-4-3- لزوم عملكرد و پويايي نهادهاي اجرائي    130

3-4-4- سازوكارهاي ناظر بر نهادهاي غير كيفري    132

3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای    134

3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت    134

3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی    135

3-4-4-1-3- درمان سریع    135

3-4-4-2-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان    136

3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت    137

3-4-5-  قانون و خشونت    139

3-4-5-1-  نقش پلیس    139

3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن    142

3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم    144

3-4-5-4-  واکنش‌های حقوقی    144

3-4-5-5-  طلاق - جدایی    145

3-4-5-6-  راه‌حل‌های حقوق مدنی    146

3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو    148

نتيجه گيري و پيشنهادات    150

نتيجه گيري    151

پيشنهادات    154

محدوديت هاي تحقيق    157

منابع و ماخذ    158

فهرست منابع فارسي    159

فهرست منابع غير فارسي    163

چكيده به زبان انگليسي     164

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت مروري بر پردازش اطلاعات و سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني ترجمه مقاله رودخانه هاي مشترک و ناسازگاري- يک تجديد نظر پاورپوینت بیست و یک اصل مطلقا شکست ناپذیر مذاکره پاورپوینت آشنایی با معماری بیزانس (روم شرقی ) ویژگیها و الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی