مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن | accreditation | 12347

محقق گرامی سلام و عرض ادب. بازدیدکننده گرامی از اینکه در حال مطالعه توضیحات مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن در سایت ما هستید بسیار مفتخریم. امیدوارم سایت ما رضایت شما را کسب کند. محقق گرامی در حین پرداخت هزینه فایل مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن یا هر پرداخت در سطح اینترنت باید کارت بانکیتون دارای رمز دوم باشد. برای دریافت رمز دوم باید به عابر بانک مراجعه کنید.

‬‬به‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسپان‬ ‫پرستنده‬ ‫گشاد‬ مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن ‫همان‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫گفتنیها‬ ‫همه‬ مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن ‫زرین‬ ‫ستام‬ ‫خلعت‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫نیکو‬ مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن ‫از‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫بسی‬ ‫کرد‬ ‫منوچهر‬ مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن ‫بر‬ ‫بیداد‬ ‫یاد‬ ‫زیبای‬ ‫چشم‬ ‫گاه‬ مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن ‫نگماشتند‬ ‫چنان کرد نوذر که او مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن رای دید‬ ‫آورید‬ ‫نرم‬ ‫او‬ ‫سخنهای‬

مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

هدف از این پژوهش بررسی علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

111

حجم

97/764 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار در مورد مبانی نظری فساد اداری می باشد.که در آن به بررسی علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن می پردازیم.بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح «فساد اداري»، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا فساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛

بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90).

در این مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری:

پس از بررسی علل و عوامل بروز فساد اداری به عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام خواهیم پرداخت و پس از عوامل موثر بر کاهش فساد اداری و روشهای پیشگیری از فساد اداری بصورت کامل بررسی می کنیم.در یک بخش جداگانه ای به تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری می پردازیم و از این طریق در آخر  به یافته ها و نتایج می رسیم.

چکیده : 

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.

در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است. 

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری 

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده    12

مقدمه     13

گفتار اول: فساد اداری     14

       2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری    14  

2-1-1-1- تعاریف اداره    14

2-1-1-2-تعاریف فساد    15

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف     16

2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران     19

2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل    22

2-1-4- اشکال فساد اداری    24

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد     31

2-1-6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري    35

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری    36

2-1-8- زیان های فساد اداری    37

2-1-9- عوامل فساد اداری    39

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری    41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری    43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری    44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد    46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام     47

          2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام    49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد    51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام    54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام    58

2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت    58

2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد    65 

2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم    69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری    71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری    71

 2-3-2- اركان ديوان     73

2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری    74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری     75

 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری     76

 2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی    82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری    82

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري    91

منابع

👇محصولات مشابه با مبانی نظری علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن👇

علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن پرسشنامه علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن پروپوزال علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن مبانی نظری نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی بررسی علل بروز فساد اداری در نظام اداری ایران و راهبرد های پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر رویکرد اسلامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری 109 صفحه مبانی نظری تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007) پاورپوینت بررسی معماری والتر گریپیوس، معماری معاصر غرب پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز و موس1981 پاورپوینت بررسی و معرفی مدل و نرم افزار what if مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه نتایج و اثرات فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم ازدواج با شهروندان خارجی در حقوق ایران و رویه قضایی ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 16 ارزیابی کارایی عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف در کشور پرسشنامه بررسی ارتباط بین شبكه های اجتماعی با اعتماد اولیه مشتریان به بانكداری الكترونیك سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان استرس اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی بررسی رفتار ستونهای مشبک بست دار تحت بارگذاری جانبی

👇کلمات کلیدی👇

دلایل بروز فساد اداری عوامل بروز فساد اداری علل بروز فساد اداری عوامل اقتصادی بروز فساد اداری عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام روشهای پیشگیری از فساد اداری عوامل موثر بر فساد اداری عوامل موثر بر کاهش فساد اداری تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری پیشینه تحقیق فساد اداری مبانی نظری فساد اداری مبانی نظری پیشگیری از فساد اداری