👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوينت کتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوينت کتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد

پاورپوينت کتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادينتفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد در 158 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

مشخصات فايل

تعداد صفحات

158

حجم

2/255 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

pptx

توضيحات کامل

پاورپوينت کتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد در 158 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

فهرست مطالب

بخش اول : تئوري سازمان

فصل اول : چرا تئوري سازمان را مطالعه مي کنيد ؟

تئوري سازمان

نگاه هاي سه گانه

مدرن، نمادين -  تفسيري و پست مدرن

تئوري و مفاهيم

مفاهيم و فرايند انتزاغي سازي

مدل مفهومي سازمان

فصل دوم : سير تطور تاريخي، استعاره ها و ديدگاه ها در تئوري سازمان

سير تحول تاريخي

مراحل سه گانه صنعت گرايي

عصر فراصنعتي و سازمان فراصنعتي

تاثير آثار کلاسيک بر تئوري سازمان

آدام اسميت، اقتصاد دان و سياست دان(اسکاتلندي)

کارل مارکس، فيلسوف و اقتصاد دان (آلماني)

اميل دورکهايم، جامعه شناس (فرانسوي)

فردريک وينسلو تيلور، پدر مديريت علمي (آمريکايي)

هنري فايول، مهندس، رييس کل اجرايي و نظري پرداز اداري (فرانسوي)

ماکس وبر، جامعه شناس (آْلماني)

چستر بارنارد، نظريه پرداز مديريت (آمريکايي)

تاثير گذاري ايده هاي دوره معاصر بر تئوري سازمان

مدرنيست: تئوري عمومي سيستم ها

ديدگاه سيستمهاي باز از سازمان

نمادين - تفسيري: تئوري وضع واقعيت و ساخت اجتماعي واقعيت

پست مدرنيست در تئوري سازمان

تفاوت هاي شناخت شناسانه نگاه هاي سه گانه

استعاره هاي تئوري سازمان

استعاره ماشين: سازمانها به عنوان ابزار مديريت

استعاره موجود زنده: سازمانها به عنوان سيستم هاي زنده

استعاره فرهنگ: سازمان ها به عنوان فرهنگ ها

استعاره پست مدرن: پرده نقاشي (کولاژ)

محدوديت هاي درك استعاره اي

نتيجه بخش اول کتاب

بخش دوم : مفاهيم محوري تئوري سازمان

فصل سوم : محيط سازمان

ديدگاه هاي گوناگون نسبت به محيط سازمان از منظرمدرنيست

ديدگاه هاي گوناگون نسبت به محيط سازمان از منظرنمادين تفسيري

ديدگاه هاي گوناگون نسبت به محيط سازمان از منظرپست مدرن

محيط سازماني

شبکه بين سازماني

محيط عمومي

محيط جهاني/ بين المللي

تئوري اقتضايي: سازمان هاي ماشيني و ارگانيکي

تئوري وابستگي به منابع

تئوري بوم شناسي (اكولوژي) جمعيت سازماني

تئوري نهادي

سه نوع فشار نهادي كه سازمانها با آن مواجه هستند

مقايسه تئوري هاي روابط محيط – سازمان

پيچيدگي، تغيير، عدم اطمينان

قانون تنوع لازم

ديدگاه وضع واقعيت و ساختار گرايان اجتماعي از محيط ها

پست مدرنيست و روابط محيط سازمان

فصل چهارم : استراتژي و اهداف

فرآيند استراتژي به عنوان تصميم گيري عقلايي

تحليل درون و برون سازماني

تنظيم و تدوين استراتژي

اجراي استراتژي

چالش هاي فراروي مدل عقلايي

استراتژي خودجوش

استراتژي به عنوان اقدامي ( کنشي) نمادين

سه ديدگاه مختلف در مورد استراتژي

عدم اطمينان و فرآيند استراتژي

عدم اطمينان و فرآيند استراتژي

نگاه پست مدرن

اهداف

اهداف رسمي و اهداف عملياتي

اهداف چندگانه و متعارض

فصل پنجم : فناوري

تعريف فناوري

نگاه پويا به فناوري

فن آوري محوري

فن آوري پيشرفته

فن آوري هاي توليدي در مقابل فن آوري هاي خدماتي

انواع فن آوري

طبقه بندي وودوارد

توليد واحدي يا دسته اي کوچک

  توليد انبوه يا دسته اي بزرگ

  توليد فرآيندي مستمر

گونه شناسي تامسون

پيوسته- طولاني

واسطه اي

متمرکز

ماتريس دوبعدي گونه شناسي فناوري از ديدگاه تامسون

گونه شناسي پرو

فناوري تکراري

فناوري هنري و صنعتگرانه

فناوري مهندسي

فناوري غير تکراري

ساخت اجتماعي فن آوري

درك فن آوري هاي جديد

   فصل ششم : ساختار اجتماعي انسان

ساختار فيزيكي

  ساختار اجتماعي

ساختار اجتماعي انسان

ساختار اجتماعي به عنوان تفكيك و يكپارچگي

ساختار اجتماعي سازماني چيست؟

ابعاد ساختار اجتماعي سازمان

مدلهاي پويايي ساختار اجتماعي

تئوري ساختاربندي

انواع ساختارهاي اجتماعي

 فصل هفتم : فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني چيست؟

تفاوتهاي فرهنگ ملي درون سازمانها

مدل فرهنگ سازماني شاين

مدل فرهنگ سازماني شاين

فرهنگ سازماني

فرهنگ به عنوان پديده اي پاره پاره: ديدگاه پست مدرن

     فصل هشتم : ساختار فيزيكي سازمانها

جغرافيايي سازماني

نقشه داخلي سازمان

دو رويكرد نسبت به ساختار فيزيكي در سازمانها: رفتاري و نمادگرايي

پست مدرنيسم و ساختارهاي فيزيكي

     فصل نهم : شگرد هاي سياسي، قدرت وتصميم گيري

تصميم گيري سازماني

عقلانيت محدود

ماتريس شرايط مختلف تصميم گيري و انتخاب رويکرد تصميم گيري ازنظرجيمزتامسون

مدل سطل زباله

تصميم گيري سازماني

ديدگاههاي مختلف نسبت به تصميم گيري سازماني

نگاه پويا به تصميم گيري سازماني

قدرت و سياست

تئوري هاي سياسي سازمان

تئوري اقتضائات استراتژيک

تئوري وابستگي منابع

قدرت و سياست

صورت پنهان قدرت سازماني

انتقاد فمينيست ها از قدرت درسازمان ها و ديگر ديدگاههاي انتقادي

بخش سوم : موضوعات بحث برانگيز كليدي در تئوري سازمان

     فصل دهم : تعارض و تناقض ها در سازمان ها

سيرتطورنگرش ها نسبت به تعارض

تعارض به عنوان پديده اي غيرسازنده

تعارض به عنوان پديده اي طبيعي

تعارض به عنوان پديده اي سازنده

نظريه هاي مارکسيستي تعارض سازماني

     فصل يازدهم : کنترل و ايدئولوژي

تئوري هاي مدرنيستي کنترل

سه نظريه مدرنيست کنترل

بازخورد و ارزيابي عملکرد- مدل سايبرنتيک کنترل

نظريه عامليت: قراردادها، پاداش ها و عدم اطمينان

بازارها، بوروکراسي ها و سيستم هاي داخلي ارزش ها و هنجارهاي سازماني

ديدگاه نمادين- تفسيري از فرهنگ به عنوان کنترل

قرائت هاي مارکسيستي ازکنترل و مفهوم کنترل ايدئولوژيک

ديدگاه پست مدرنيست ها ازکنترل

فصل دوازدهم : تغيير و يادگيري

تغيير و يادگيري

نگاه مدرنيست درباره تغيير

نگاه نمادين - تفسيري و پست مدرن درباره تغيير

مدلهاي تغيير

مدل پويايي هاي فرهنگ سازماني هچ

 مدل ارتباط فرهنگ – استراتژي گالياردي

مدل پويايي هاي فرهنگ سازماني هچ

رويکردهاي پست مدرن به تغيير

پاورپوينت تهيه شده بسيار کامل و قابل ويرايش بوده و به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت گرمترين بيابان هاي کره زمين پاورپوینت بررسی چابکی (درس آمادگی جسمانی) پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (درونگرایی– برونگرایی/ حسی- شهودی/ تفکری- احساسی/قضاوتی– ادراکی) و رضایت زناشویی دانلود مبانی نظری در مورد عزت نفس 23 صفحه توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک