مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه | accreditation | 7562

محقق گرامی سلام و عرض ادب. بازدیدکننده گرامی از اینکه در حال مطالعه توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه در سایت ما هستید بسیار مفتخریم. امیدوارم سایت ما رضایت شما را کسب کند. محقق گرامی در حین پرداخت هزینه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه یا هر پرداخت در سطح اینترنت باید کارت بانکیتون دارای رمز دوم باشد. برای دریافت رمز دوم باید به عابر بانک مراجعه کنید.

‬‬به‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسپان‬ ‫پرستنده‬ ‫گشاد‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه ‫همان‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫گفتنیها‬ ‫همه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه ‫زرین‬ ‫ستام‬ ‫خلعت‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫نیکو‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه ‫از‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫بسی‬ ‫کرد‬ ‫منوچهر‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه ‫بر‬ ‫بیداد‬ ‫یاد‬ ‫زیبای‬ ‫چشم‬ ‫گاه‬ مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه ‫نگماشتند‬ ‫چنان کرد نوذر که او مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه رای دید‬ ‫آورید‬ ‫نرم‬ ‫او‬ ‫سخنهای‬

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

99

حجم

277/673 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب بصورت جامع و کامل قابل ویرایش با فرمت ورد doc می باشد. 

*** این فایل کامل ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد افسردگی و اضطراب در قالب 99 صفحه ورد می باشد. لطفا فهرست مطالب را در زیر (توضیحات محصول) ببینید:)

اختلالات اضطراب  بشری که در نوشته جات طبی آمده است، گروه ناهمگن از سندروهای بالینی و تعریف ها را در بر می گیرد. از نظر تاریخی، اصطلاحاتی نظیر، خستگی شدید عضو قلب و در قلب تحریک پذیر و «نوروز قلبی» و «سندرم فعالیت» و «آستنی عصبی عروقی» همه برای توصیف اختلالات فرض اضطراب که در آن ها تنگی نفس، تپش قلب، خستگی عدم تحمل فعالیت و اشتغال ذهنی با حالات جسمی علائم عمده اختلال را تشکیل می-داده اند، مورد استفاده قرار گرفته اند، نور آستنی یا خستگی عصبی یکی دیگر از اصطلاحاتی است که برای اختلالات اضطراب فراوان بکار رفته است. نوروز اضطراب که به وسیله فروید بکار رفت. برای متجاوز از چهل سال بر چسب عمده برای اختلالات اضطراب بود (کراز،به نقل از منصور،1368).

دو مشخصه اساسی افسردگی ناامیدی و غمگینی است فرد رکود وحشتناکی را در خود احساس می کند نمی تواند تصمیم بگیرد اغلب افسردگی با غمگینی اشتباه می شود در حالی که غمگینی وقتی است که برای فرد موقعیتی به پیش می آید که موجب غمگینی او شود ولی این حالت روانی با هم شدن بنیه معنوی فرد همراه نیست اما در افسردگی کیفیت خلق در شخص تأثیر عمیق گذاشته و ادراک او را از خودش و محیط اطرافش دگرگون می کند (بیرجندی،1364،ص70). 

رفتار گرایان  طبق سنت، افسردگی را با فقدان تقویت ها همراه دانسته اند به نظر آن ها شخصی که خود را از تقویت-های مثبت چه جسمی و چه اجتماعی محروم می بیند افسرده می-شود و این امر افت فعالیت را به دنبال می آورد که خود منجر به کاهش جدیدی در میزان تقویت ها می شود. این تسلسل-ها همچنان ادامه می یابد تا جائی که بیمار افسرده خود را در یک دور باطل محصور احساس می کند.

از دیدگاه دیگر، نظریه رفتارگرا «نتیجه پیش بینی شده» را مورد بررسی قرار می دهد یعنی این که فرد در چه حدی خود را قادر به هدایت امکانات تقویمی مطلوب می بیند. نریه موسوم پیگیری مسیر با امکانات پاسخ، افسردگی را از این طریق توجیه می کند که شخص خود را در محیط تسلط نیروهای خارجی احساس می کند (انسان ها یا نیروهای محیط زیست) یا خیال نمی کند که خود تنها مسئول رضایت هایی است که بدست می آورد (امانت،1368، ص24).

فهرست مطالب

تعریف نظری افسردگی و اضطراب

تعریف عملیاتی افسردگی و اضطراب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و اضطراب 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش    7

1-7-1 تعاریف نظری    7

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    8

2-1 مقدمه    5

2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش    8

2-2-1 تاریخچه اضطراب    8

2-2-2 تاریخچه افسردگی    11

2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    14

2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    23

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    27

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    27

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    28

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    29

2-2-5 انواع اضطراب    31

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    31

2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    31

2-2-6 انواع افسردگی    32

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    32

2-2-6-2 افسردگی پنهان    32

2-2-6-3 افسردگی اتکائی    33

2-2-6-4 افسردگی رجعتی    33

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    33

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    33

2-2-6-7 افسردگی عضوی    34

2-2-6-8 افسردگی علاقی    34

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    34

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    35

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    35

2-2-6-12 افسرگی فصلی    35

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    36

2-2-6-14 افسردگی در زنان    36

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    39

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    40

2-2-8-1 شناخت درمانی:    40

2-2-8-2 رفتار درمانی:    41

2-2-8-3 درمان بین فردی    41

2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    41

2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    42

2-2-8-6 گروه درمانی    42

2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    42

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    42

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    44

2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    45

2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    46

2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    47

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    49

2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    50

2-2-10-5 کنترل کلاس    51

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    52

2-2-11 استرس معلمان زن    56

2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    57

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    57

2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    57

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    58

2-2-11-3-2 خودپیجویی    59

2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    59

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    60

2-2-11-3-5 گشودگی    60

2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    61

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    62

2-2-12 منابع شایع استرس    63

2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    64

2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    65

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    67

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    67

2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    68

2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    70

2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    73

2-2-16 شخصیت تیپ آ    74

شخصیت نوروتیک    76

مدرسه سالم    78

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    83

2-3 پیشینههای پژوهش    84

2-3-1 پیشینه داخلی    84

2-3-2 پیشینه خارجی    87

2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    89

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب 99 صفحه👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی 45 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی معلمان زن 85 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های افسردگی 79 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی 75 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی در نوجوانان 44 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع درمان های افسردگی 72 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال افسردگی اساسی 69 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب 42 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ 46 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت چارچوب نظري FASB (فصل هفتم کتاب تئوري حسابداري(1) ولک و همکاران ترجمه کرمي و تاجيک) پاورپوينت ارائه فصل سوم کتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت پاورپوينت تحليل وضعيت کلان اقتصادي و صنعت (ويژه ارائه کلاسي درس مديريت سرمايه گذاري) پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی و نظریه های دلبستگی (فصل دوم) پرسشنامۀ اندکس بین المللی عملکرد نعوظی (IIEF) پرسشنامه عملکرد جنسی مردان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه طلاق مبانی فراتحلیل در روانشناسی و ارزشیابی نتایج آن به منظور کاهش خطا پرسشنامه ارزیابی تمایلات مصرف کنندگان ایرانی در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک پروپوزال بررسی و مقایسه مدارس براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور تحلیل پلاستیک یک سازه بررسی اشكالات اجرایی سازه های فولادی گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر با عنوان شبکه و نگهداری از سخت افزار سیستم

👇کلمات کلیدی👇

فصل دوم پایان نامه افسردگی و اضطراب مبانی نظری افسردگی و اضطراب پیشینه تحقیق افسردگی و اضطراب پیشینه داخلی افسردگی و اضطراب پیشینه خارجی افسردگی و اضطراب پیشینه پژوهش افسردگی و اضطراب پیشینه نظری افسردگی و اضطراب ادبیات نظری افسردگی و اضطراب چارچوب نظری افسردگی و اضطراب