👈 فروشگاه فایل 👉

شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

هدف از این پایان نامه شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

132

حجم

374/131 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد زنجیره تامین ناب و چابک و با عنوان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد.

استراتژي هاي زنجيره تامين ناب و چابك قادر به پیش بینی کارایی تولید و بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان می باشد. سازمان ها براي بقا در شرايط كنوني بازار نيازمند دستيابي به مزاياي رقابتي مي باشند كه به راحتي توسط رقبا قابل كپي برداري نباشد، اما بخاطر تغييرات صورت گرفته در بازار مصرف رقابت بين سازمان هاي مختلف به رقابت بين زنجيره هاي تأمين آنها تبديل شده است،

و چون زنجيره تأمين در بردارنده فرايندهاي مختلفي براي ارائه محصول و خدمات به مشتري مي باشد بنابراين نمي توان بدون جهت گيري مناسب فعاليت نمايد، به عبارتي زنجيره تأمين بايد اهداف و استراتژي هاي خاص خودش را داشته باشد تا به بهترين وجه بتواند پاسخگوي بازار رقابتي باشد. همچنين اتخاذ استراتژي متناسب با بازار شرط لازم بوده و شرط كافي نمي باشد، به همين دليل استراتژي اتخاذ شده توسط زنجيره تأمين بايد با استراتژي هاي كلان سازمان هم جهت بوده و يكپارچگي لازم را با آن ها داشته باشد، در غير اين صورت حتي اگر يكي از جنبه هاي همسويي (اهداف، حوزه هاي تمركز و فرايندها) مخدوش باشد، قدرت رقابت پذيري سازمان در بازارهاي متلاطم كنوني به شدت كاسته خواهد شد. 

فهرست مطالب

چکیده            

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه    

بیان مساله         

اهميت موضوع        

اهداف تحقیق    

فرضیه های تحقیق    

قلمرو تحقيق    

تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    

خلاصه فصل

    

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1- استراتژی های بازاریابی 

2-1-1- مفهوم استراتژي

2-1-2- استراتژي بازاريابي

- بخش بندي بازار

2-1-4- هدف گيری بازار

2-1-5- جايگاه يابي محصول

2-1-6- آميخته بازاريابي

2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 

2-2-1- زنجیره تأمین

-   نقطه انفصال در زنجیره تأمین

2-2-2- الگوی ناب

2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن

2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب

2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب

2-2-3- الگوی چابک

2-2-3-1- تعریف چابکی 

- مفهوم چابکی

● تشریح دو مدل مفهومی

▪ مدیریت تغییر و ریسك:

▪ توانمندسازی:

2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک

2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک

2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  

بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).

2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک

1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری

2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین

شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).

3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک

 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:

استفاده از دانش بازار: 

یکپارچگی جریان ارزش: 

کاهش زمان تحویل:

 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:

حذف تلفات: 

تغییر ساختار پذیری سریع: 

ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:

 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 

 قدرت بقاء:

4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن

 محصولات استاندارد:

 محصولات ابداعی: 

 محصولات ترکیبی: 

2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک

جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .

2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 

2-4 - پيشينه تحقيق

- پيشينه داخلی 

2-3-2- پيشينه خارجی    

الگوي مفهومي يا نظري تحقيق

خلاصه فصل    

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه    

روش پژوهش     

محيط پژوهش    

جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    

ابزار گردآوری داده ها    

روش گردآوری داده ها    

روش تجزیه و تحلیل داده ها    

محدودیت های پژوهش    

محدودیتهای کلی تحقیق    

محدودیتهای خاص تحقیق    

خلاصه فصل    

فصل چهارم: ادبیات تحقیق

مقدمه    

آمارتوصیفی    

آمار استنباطی    

نتیجه کلی از فصل    

خلاصه فصل    

فصل پنچم: نتیجه گیری

مقدمه    

نتایج فرضیه های پژوهش    

نتيجه گيري بر اساس يافته هاي تحقيق    

پیشنهادهای تحقیق    

پیشنهادات محقیق آینده    

خلاصه فصل    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروژه آماری بررسی معدل دانش آموزان پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های یادگیری و نوآوری در کسب مزیت رقابتی و شهرت فروشگاههای زنجیره ای مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق 79 صفحه بررسی ماهیت نگرش و نظریه های روانشناسی و جامعه شناختی مرتبط