👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی با عنوان مبانی نظری سرمایه اجتماعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

46

حجم

110/974 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه، از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جسته اند(شارع پور، 102:1380). اما سرمایه اجتماعی چیست؟ مفهوم سرمایه اجتماعی را به طور کلی می توان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعی اند و کنش جمعی را تسهیل می کنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن حاصل می شوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی هستند که موجب گردهم آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک کی شود(زاهدی، 274:1382).

سرمایۀ اجتماعی، تراکم منابع واقعی یا بالقوه و حاصل شبکه ای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده از آگاهی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر عضویت در یک گروه است(Bourdieu;1986:243).سرمایه اجتماعی، از روابط میان دوستان، همکاران و به طور کلی از ارتباطات عمومی شکل می گیرد و موجب ایجاد فرصت هایی برای فرد به منظور استفاده از سرمایه مالی و انسانی اش می شود(Burt;1992:9).

فهرست مطالب       

مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی

2-12-  اهمیت سرمایه اجتماعی    

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی    

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی    

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی    

2-14-2-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی    

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی    

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی    

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی    

2-15-2- دیدگاه شبکه ها    

2-15-3- دیدگاه نهادی    

2-15-4- دیدگاه هم افزایی    

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی    

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی    

2-16-2- ثبات    

2-16-3- ایدئولوژی    

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر    

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی    

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی    

2-17-2- سطوح تحلیل    

2-17-2-1- سطح خرد    

2-17-2-2- سطح میانی

2-17-2-3- سطح کلان    

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی    

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی    

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری    

منابع  

منابع فارسی:    

منابع لاتین    

فهرست جداول                                                           

جدول 5-1- شاخص های سرمایه اجتماعی در سنجش سرمایه اجتماعی در محله هدف    118

جدول 5-2- تحلیل پاسخ های شاخص اعتماد و همبستگی    121

جدول 5-3- تحلیل میزان اعتماد به افراد مختلف جامعه    121

جدول 5-4- تحلیل شاخص همبستگی اجتماعی    122

جدول 5-5- تحلیل تعیین کننده های شاخص اقدامات سیاسی و توانمندسازی    123

جدول6-1- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح کلان    127

جدول 6-2- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد    130

فهرست شکل ها   

شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی اسکان غیر رسمی    67

شکل 2-11- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی    80

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت ماليات بر درآمد در حسابداري مالي (فصل سيزدهم کتاب تئوري حسابداري جلد دوم دکتر شباهنگ) پاورپوینت بررسی معماری پرش كیهانی - غیر خطی پاورپوینت تأثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی پروپوزال زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA بررسی اثر نانو ذرات خاک‌ رس بر خواص پلی اتیلن اتصال عرضی شده