👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (190 صفحه)

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها

مشخصات فایل

تعداد صفحات

190

حجم

1/852 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری در مورد انبار و با عنوان مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها می باشد بصورت کامل و جامع در قالب 190 صفحه . این پایان نامه با آپدیت جدید و اضافه شدن 99 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای شما عزیزان ارائه شده است.

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیستم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات .

تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب .

انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه .

كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .

 طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .

 سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن .

افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .

 ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .

كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .

كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.

شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.

فهرست مطالب ‏

‏ ‏    

پیشگفتار ‏    ‏1‏

فصل اول : كلیات ‏    

تاریخچه شركت ‏    ‏2‏

انبارها ‏    ‏3‏

كدینگ    ‏3‏

نحوه ورود و خروج كالا از انبار ‏    ‏3‏

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏

انبارگردانی ‏    ‏5‏

    

فصل دوم : شناسایی انبار ‏    

مقدمه ‏    ‏7‏

هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏

انبار و انواع آن ‏    ‏10‏

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏

موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏

محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار ‏    ‏19‏

مشخصات انباردار ‏    ‏20‏

اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏

واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام ‏    ‏24‏

    

فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و ‏تنظیم كالاها در انبار    

طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏

محاسن طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏

خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏

مبانی طبقه بندی كالاها ‏    ‏26‏

كدگذاری كالاها ‏    ‏27‏

ضرورت و شرایط كدگذاری ‏    ‏28‏

خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح ‏    ‏29‏

علل استفاده از نظام كدگذاری ‏    ‏29‏

روشهای كدگذاری ‏    ‏32‏

كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها ‏    ‏33‏

كد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏

استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏

چیدن و استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏

استفاده از حداكثر فضای انبار ‏    ‏36‏

وسایل كار در انبار ‏    ‏38‏

نظامهای خروج كالا از انبار ‏    ‏38‏

روشهای انباركردن كالا ‏    ‏40‏

    

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏    

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏

دفاتر انبار ‏    ‏44‏

كارت انبار ‏    ‏44‏

كاردكس حسابداری ‏    ‏47‏

مهمترین كارتهای انبار ‏    ‏48‏

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏

وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏

طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏

نمودار حركت فرمها ‏    ‏56‏

تعریف فرم ‏    ‏57‏

فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏

گردش عملیات در سیستم تداركات ‏    ‏59‏

دریافت و صدور كالاها ‏    ‏61‏

روشهای اجرای كار در انبار ‏    ‏62‏

عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏

روشهای درخواست و دریافت كالا از انبار ‏    ‏64‏

روشهای صدور و درخواست خرید و ورود كالا ‏به انبار ‏    ‏66‏

روش برگشت كالا به انبار ‏    ‏67‏

    

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏    

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏

هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏

دسته بندی كالاهای مختلف ‏    ‏70‏

ارزش یابی كالاها    ‏70‏

هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏

نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏

    

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏    

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏

عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏80‏

انبارگردانی ‏    ‏84‏

    

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها    

مقدمه ‏    ‏86‏

انبار ‏    ‏86‏

تقسیم انبار ‏    ‏86‏

سیستم انبار ‏    ‏88‏

فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏

نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏90‏

نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏90‏

نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار ‏    ‏90‏

كدینگ ( شماره كالاهای انبار ) ‏    ‏91‏

حفاظت فیزیكی از انبار ‏    ‏92‏

انبارگردانی ‏    ‏92‏

جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏

لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏

نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏

فصل ششم:

١ - مقدمه

٢ - دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها:

٣ - قابلیت ها و مهارت های انباردار:

٤ - وظایف عمومی مدیریت انبار کالا (Warehousing Management):

٥ - اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار، هزینه های انبارداری 

٦ - تعریف انبار و کالا:

٧ - عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار:

٨ - انبارداری و انبارش(Warehousing and Storage) و انواع موجودی انبار: 

٩ - عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار:

١٠ - انبار از لحاظ فرم ساختمانی 

     ١١ - انواع انبار براساس نوع انبارش:

     ١٢ - انواع سندهای اصلی انبار:

بخش اول:

١ - نام گذاری کالا:

٢ - کد گذاری:

٣ - اهداف کد گذاری:

٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:

٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:

٦ - انواع روش های  کدگذاری کالا:

٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:

٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:

٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:

١٠ - تعریف مراکز هزینه:

١١ - تعریف مراکز تولیدی:

١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:

١٣ - کارتکس کالا:

١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

بخش دوم:

١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:

١٦ - گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :

١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

بخش سوم:

١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:

١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی

٢١ - راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی:

٢٢ - امکان ردیابی اسناد:

٢٣ - اقلام راکد:

٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

بخش چهارم:

٢٥ - بارانداز (Cross docking):

٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:

٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):

٢٨ - تهویه (Ventilation):

٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:

٣٠ - استانداردسازی:

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر 1991 نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت روانی در دانش آموزان بررسی رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان بررسی یک روش عملی بمنظور کاهش اثرات هارمونیکی بار برروی سیستم های حفاظتی بزهكاری