👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ریسک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ریسک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک  که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

84/365 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک در حسابداری که در آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. 

 هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود. در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد. 

فهرست مطالب

چکیده    2

1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3

فصل دوم:  ادبیات موضوعی   تحقیق    5

2)مقدمه    5

بخش اول-مبانی نظری ریسک    8

2-1-1)بازده    8

2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11

تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14

2-1-3)ریسک وانواع آن    15

2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17

2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21

2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21

2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21

2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22

2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25

2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29

2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33

2-1-7-1)نیمه واریانس    33

2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34

2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37

2-1-7-3)نیم بتا    37

2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

بخش دوم- پیشینه تحقیق    40

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه هيجان هاي تحصيلي مربوط به کلاس و يادگيري (پکران، گوئتز، تيتز و پري، 2002) پاورپوينت بررسي سيستم دفترداري و صدور سند ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل فیزیکی دوره ای و کمانش لوله کشی با اتلاف فلز موضعی در واکنش به بار لرزه ای محوری پروژه تحلیل و طراحی آبمیوه گیری صنعتی در کتیا با نقشه های اجرایی کتیا و توضیحات سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن