👈 فروشگاه فایل 👉

اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار

هدف از این پایان نامه بررسی اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

61

حجم

288/77 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نقدشوندگی یک جنبۀ اساسی از توسعۀ بازار سهام به شمار می رود و به لحاظ روش شناسی، اکثر تئوری هاي مربوط به مطالعه ریزساختار بازار ، مفاهیم مربوط به رفتار نقدشوندگی را بیش از سایر ویژگی هاي بازار مورد توجه قرار می دهند. در تحقیق نسبتاً جامعی که توسط دالسنیوس ( 2007) با عنوان "تأثیرات نقدشوندگی بازار سهام بر رشد:تئوري و تجربی" با استفاده از یک نمونه متشکل از داده هاي کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه انجام شده است،

اهمیت نقدشوندگی بازار سهام در رشد اقتصادي کشورها مورد آزمون و تأیید قرار گرفته است. از این لحاظ می توان گفت اهمیت اصلی نقدشوندگی از آن جهت است که مهم ترین شاخصه توسعه بازار سرمایه را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترین کارکردهاي بازارهاي سرمایه ایجاد و حفظ قابلیت نقدشوندگی انواع دارایی هاي مالی و کاهش صرف ریسک نقدشوندگی این دارایی هاست. بازار سرمایه به موازات فراهم ساختن امکان تخصیص بهینه منابع، باید قابلیت نقدشوندگی دارایی هاي مالی و نزدیک ساختن ابزارهاي بازار سرمایه به ابزارهاي بازار پول را نیز ایجاد کند. هرچه درجه نقدشوندگی یک بازار بالاتر باشد جذابیت و رونق آن بالاتر خواهد بود. در صورتی که نقدشوندگی اوراق در بازار بالا باشد، سرمایه گذاران می توانند اوراق بهادار خود را به سهولت و با قیمت منصفانه معامله کنند. لیکن در صورت پایین بودن میزان نقدشوندگی اوراق موجود در بازار، انجام معامله بر روي اوراق بهادار به دشواري صورت می پذیرد. 

در چنین شرایطی، سرمایه گذاري که مایل به فروش اوراق بهادار تحت مالکیت خود باشد، به سادگی قادر به یافتن خریداري که آماده خرید اوراق باشد نخواهد بود. در واقع بالا بودن درجه نقدشوندگی، کارآیی اطلاعاتی و تخصیصی بازار سرمایه را ارتقا می دهد. به این ترتیب، از مهم ترین کارکردهاي بازار ثانویه علاوه بر ایجاد ساز و کاري براي کمک به تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار، کمک به تشکیل بستري براي معامله سریع، آسان و کم هزینه این اوراق است. بازارهاي ثانویه به منظور افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار براي سرمایه گذاران ایجاد می شوند تا اوراق را به دارایی هاي نقدشونده تبدیل کرده و در نتیجه اطمینان بیشتري نسبت به دستیابی سریع به وجه نقد حاصل نمایند. افراد در سرمایه گذاري هاي خود خواهان گزینه اي هستند که همواره بتوانند به عنوان پشتوانه نقدي خود به آن بنگرند. خریداري یک سهم و نبود امکان تبدیل آن به وجه نقد، به طور قطع انگیزه سرمایه گذاري را در آن سهم کاهش می دهد. از سوي دیگر افراد را به فکر سرمایه گذاري در سایر زمینه ها یا سایر بازارها می اندازد. براي اینکه یک دارایی از نقدشوندگی برخوردار باشد، وجود یک بازار نقدشونده براي آن دارایی ضروري است. 

فهرست مطالب 

2- 1 مقدمه    11

2-2 تعریف نقدشوندگی    11

2-3 دلایل اهمیت نقدشوندگی    13

2-3-1 اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار    14

2-3-2 نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک    15

2-3-3 تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه    15

2-3-4 نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکتها و کل اقتصاد    16

2-3-5 نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد    16

2-3-6 تاثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام    17

2-3-7 کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها    17

2-3-8 تاثیر نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه    18

2-4  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی    19

2-5 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار    21

 2-6 مفهوم جهش برای نقدشوندگی     22

2-7 شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی    22

2-8 میزان سهام شناور آزاد    26

2- 9 ریسک نقدشوندگی    31

2-10 بازده سهام    33

2-11 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار     34

2-11-1 بازده تحقق يافته    34

2-11-2 بازده مورد انتظار    34

2-12 اجزاي بازده    34

2-12-1 سود دريافتي    34

2-12-2 سود (زيان) سرمايه    35

2-13 بازده غیرعادی سهام    36

2-14 ریسک    39

2-14-1 اندازه گیری ریسک    40

2-14-2 منابع ریسک    40

2-15 انواع ریسک    42

2-15-1رابطه ریسک وبازده     42

2-16 مجموعه سرمایه گذاری    43

2-17 ریسک مجموعه سرمایه گذاری    43

2-18 تئوری پرتفولیو    44

2-19 پیشینه تحقیق    45

2-19-1 تحقیقات خارجی    45

2-19-2 تحقیقات داخلی    48

منابع:

منابع فارسی    

منابع لاتین    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جزوه کامل گود برداری پرسشنامه عوامل موفقیت بر پیاده سازی مدیریت دانش پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه بررسی نظریه های مختلف در مورد احساس تعلق بررسی انواع شیرینی و نحوه تهیه آنها